Pravidla a podmínky

Přečtěte si prosím pečlivě tyto smluvní podmínky, protože při přístupu na tyto webové stránky souhlasíte, že budete dodržovat a být vázán těmito podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neměli byste na tomto webu přistupovat ani používat.

    
TERMÍNY A PODMÍNKY, KTERÉ BUDE SPRÁVNÉ

    
Tyto smluvní podmínky představují konečnou a úplnou dohodu stran a žádné podmínky, které žádným způsobem nezmění ani nezmění ustanovení uvedená v tomto dokumentu, budou závazná pro naši společnost, pokud nebude písemná a nebude podepsána a schválena důstojníkem nebo jinou oprávněnou osobou Naše společnost. Žádná změna kteréhokoli z těchto podmínek nebude změněna zásilkou zboží naší společnosti po obdržení objednávky kupujícího, žádosti o přepravu nebo podobných formulářů obsahujících tištěné podmínky dodatečné nebo v rozporu s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu. Pokud je jakýkoli termín, doložka nebo ustanovení prohlášen za neplatné soudem příslušné jurisdikce, takové prohlášení nebo držení nemá vliv na platnost jakéhokoli jiného výrazu, ustanovení nebo ustanovení v něm obsažených.
    
PŘIJETÍ OBJEDNÁV

    
Veškeré objednávky podléhají písemnému ověření ceny autorizovaným personálem naší společnosti, pokud není písemně určeno, že jsou pevné po určitou dobu. Přeprava zboží bez písemného ověření ceny nepředstavuje přijetí ceny obsažené v objednávce.
    
SUBSTITUCE

    
Naše společnost si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení nahradit alternativní výrobek podobného druhu, kvality a funkce. Pokud kupující nepřijme náhradu, kupující musí výslovně prohlásit, že není zakázána žádná náhrada, pokud kupující požaduje nabídku, je-li taková žádost o cenovou nabídku nebo, pokud nebyla podána žádost o nabídku, při zadání objednávky Naše společnost
    
CENA

    
Uvedené ceny, včetně všech dopravních poplatků, jsou platné po dobu 10 dní, pokud nejsou určeny jako firmy na určité období na základě písemné nabídky nebo písemného potvrzení o prodeji vydané nebo ověřené důstojníkem nebo jiným oprávněným personálem naší společnosti. Cena, kterou společnost určuje za určité období, může být společností Our Company zrušena, pokud je odvolání písemné a je zasláno kupujícímu předtím, než naše společnost obdrží písemné přijetí ceny. Přepravní místo. Naše společnost si vyhrazuje právo zrušit objednávky v případě, že prodejní ceny, které jsou nižší než kótované ceny, jsou stanoveny vládními předpisy.
    
PŘEPRAVA

    
Není-li stanoveno jinak, naše společnost použije svůj úsudek při určování přepravce a směrování. V každém případě společnost nenese odpovědnost za žádné zpoždění nebo nadměrné náklady na dopravu, které by vyplývaly z jejího výběru.
    
BALENÍ

    
Není-li stanoveno jinak, naše společnost bude dodržovat minimální standardy balení pro zvolený způsob přepravy. Náklady na speciální balení, nakládání nebo vyztužení požadované Kupujícím bude hrazeno Kupujícím. Veškeré náklady na balení a zaslání zvláštního vybavení kupujícího hradí kupující.